D U   E R   H E R   I K K E

Du er her ikke er en grafisk roman om identitet, dualitet, ensomhed og tvillingeskab.
Bogen har en fragmentarisk struktur, hvor helheden skabes af erindringsglimt, der veksler med fantasier, og hvor selve billedudtrykket er en bærende del af fortællingen. En fortælling, der handler om de mange modstridende følelser, der rør sig i familierelationer og i særdeleshed mellem søskende.
Bogen består af fem forskellige dele, der er tegnet på hver sin måde og fortæller om hver sit aspekt af at være tvilling. 


Masterprojekt på Konstfack, Stockholm 2017-2018