S K Y G G E - B A L D U R

Skygge-Baldur er mit bachelorprojekt. Romanen jeg har illustreret og tilrettelagt er skrevet af den islandske forfatter Sjón. Historien er nutidsfolkeeventyr i 117 sider, der sprogligt er delt i fire dele, hvor poesi og prosa er kombineret i en fortælling om det gode og det onde, der diskuterer det eviggyldige spørgsmål om, hvordan samfundets svageste skal behandles.

Illustrationerne følger den strukturelle og tekstuelle opdeling af bogen, og derfor er de fire dele synliggjort i min version, hvor papirtype og illustrationsteknik og abstraktionsgrad følger bogens opbygning.


Bachelorprojekt på Kunstakademiets Designskole, København 2014