E F T E R S Y N

Zine om at lære at køre i bil
Projekt på Konstfack, Stockholm 2016