K E R A M I S K E   S E L V P O R T R Æ T T E R

En serie selvportrætter i ler
Stockholm 2017-2018